Začína sa obnova plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo

27.06.2019, Katarína Dudáková | Správy zo stavebníctva

Plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo sú na hranici životnosti. Spoločnosť Metrostav začala s ich kompletnou obnovou za plnej prevádzky vodného diela, stavebné práce potrvajú do roku 2022.

Projekt Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na Vodnom diele Gabčíkovo patrí k najväčším riečnym dopravným projektom v Európskej únii. Ide o prvú veľkú obnovu vodného diela od spustenia prevádzky, teda od roku 1992.

Gabcikovo-oprava-4-X.jpg

 Modernizácia sa bude realizovať za plnej prevádzky vodného diela. Ako prvá bude inovovaná pravá plavebná komora (v smere toku Dunaja).


 

"Cez plavebné komory sa od začiatku prevádzky preplavilo vyše 400-tisíc lodí a naplnené boli viac ako stotisíckrát, čo vplýva aj na prevádzku, ktorú ohrozujú priesaky. Súčasný stav je taký, že plavebné komory sú už na hranici životnosti," hovorí Daniel Kvocera, generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby, š.p. Kompletná inovácia je nevyhnutná na zabezpečenie bezpečnosti, spoľahlivosti a plynulosti plavby na Dunaji.


Postup prác

Modernizovať sa bude za plnej prevádzky, ako prvá bude inovovaná pravá plavebná komora (v smere toku Dunaja). V rámci projektu sa výmenia horné a dolné vráta s hmotnosťou stoviek ton vrátane ich príslušenstva. "Výmena vrát, ktoré vážia viac ako tisíc ton, bude skutočnou výzvou. Demontáž i montáž bude komplikovať mostovka, ktorá vedia nad dolnými vrátami oboch komôr," poznamenáva Radek Liška, projektový manažér Metrostavu.

Gabcikovo-oprava-3-X.jpg

Inovovať sa bude aj plniaci a vyprázdňovací systém či regulačné uzávery vtokov a výtokov, ktoré zabezpečujú uzatvorenie a otvorenie plniacich kanálov pre naplnenie a vypustenie plavebnej komory. Bezpečnosť stavby sa zároveň zvýši stabilizáciou podložia plavebných komôr. Novinkou na Vodnom diele Gabčíkovo bude lepšia kontrola a riadenie lodnej dopravy prostredníctvom tzv. expertného kontrolného systému.


Metrostav ako skúsený partner

Víťazom medzinárodného verejného obstarávania na generálneho dodávateľa stavebných prác sa stala spoločnosť Metrostav, a.s. Trojročný časový limit na vykonanie všetkých prác je podľa R. Lišku dostatočný: "Dokončenie prác v horizonte troch rokov je realizovateľné, ak všetko bude dobre pripravené a s investorom budeme ťahať za jeden povraz. V tomto smere poskytuje výhodu veľkosť diela, vďaka čomu môžu práce prebiehať súbežne bez toho, aby sa profesie navzájom obmedzovali."

Gabcikovo-oprava-2-X.jpg


Dôležité míľniky modernizácie

  • Jún 2019: udelenie stavebného povolenia
  • Júl 2019: začatie demontážnych prác na horných oceľových vrátach
  • December 2020: ukončenie stavebných prác na pravej plavebnej komore
  • Január 2022: ukončenie stavebných prác na ľavej plavebnej komore


Vodné dielo Gabčíkovo

Vodné dielo Gabčíkovo je najrozsiahlejšia vodná stavba svojho druhu na Slovensku. Pre SR má strategický význam, okrem protipovodňovej ochrany výrazne zvýšila plynulosť a bezpečnosť lodnej dopravy. Počas 27-ročnej prevádzky sa plavebnými komorami vodného diela preplavilo viac ako 400-tis. lodí, čo znamená priemerne 15-tis. plavidiel ročne a vyše 40 denne. Celkové náklady na modernizáciu plavebných komôr sú približne 150 miliónov eur, pričom Európska únia poskytla krytie vo výške takmer 123 mil. eur.

Gabcikovo-oprava-1-X.jpg

 Stavebné práce na modernizácii plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo poklepaním základného kameňa symbolicky odštartovali zástupcovia rezortov životného prostredia, dopravy a výstavby, Európskej komisie a generálneho dodávateľa prác


 

Foto: Katarína Kincelová, Drahoslav Ramík

Podobné články