Odborníci varujú: chýb pri obnove domov býva čoraz viac

27.02.2011, ABC-byvanie.sk | Bytové domy

Na Slovensku sa v poslednom období prejavuje rastúci trend vážnych problémov pri obnove a zatepľovaní bytových a rodinných domov.

Tvrdí to Ivan Pauer, prezident Slovenskej asociácie stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb vykonávajúcich stavby (SASDARS). Tieto problémy sa týkajú podľa neho zhruba 2,3 milióna ľudí bývajúcich v približne 760-tisíc bytoch. Z nich je okolo 30 percent po obnove a z toho podľa odhadov je zhruba 40 až 50 percent s problematickou realizáciou.
 

K nedostatkom vedie najmä fušerstvo

Technické nedostatky pri komplexnej obnove bytových domov sú podľa asociácie v mnohých prípadoch spôsobené neprofesionálnou realizáciou prác niektorými stavebnými firmami. "Tie buď zamestnávajú pracovníkov bez dostatočného odborného vzdelania, alebo majú na každej stavbe iných pracovníkov bez zaškolenia na konkrétny systém," uviedla SASDARS. Asociácia so sídlom v Nitre vznikla v tomto roku, a to v dôsledku rastúcej nespokojnosti užívateľov stavebných objektov.

Nespokojnosť majiteľov bytových domov s vykonanými stavebnými prácami vinou rozmáhajúcich sa nedostatkov pri obnove bytového fondu potvrdil aj prieskum. Vyplynulo to však i z poznatkov Poradenskej kancelárie pre statické poruchy stavieb pri Slovenskej komore stavebných inžinierov, Štátnej obchodnej inšpekcie či z diskusií s výrobcami stavebných materiálov na rozličných konferenciách.
 

Pri reklamácii sa preveria všetky postupy

Výrobcovia stavebných materiálov podľa asociácie upozorňujú na ich častú nesprávnu aplikáciu, spôsobujúcu technické nedostatky budov. Pri reklamáciách však rozhoduje aj to, ako bol stavebný, tepelnoizolačný materiál aplikovaný a či boli dodržané všetky postupy od výrobcu. "V prípade, ak sa zistí neodborná manipulácia, výrobca túto reklamáciu nemusí uznať," doplnil I. Pauer. Pre technické nedostatky stavby vznikajú problémy aj s poisťovaním.

Jediným objektívnym partnerom vlastníkov bytových domov a výrobcov, ktorý dokáže chrániť kvalitu stavebných činností a ušetriť vysoké investície vložené do obnovy, je nezávislý stavebný dozor. Ten je školený už podľa nových európskych noriem, najmä pri obnove a zatepľovaní bytových domov. SASDARS poukazuje aj na to, že zo stavebného zákona bola v posledných desaťročiach prakticky vylúčená priebežná systematická kontrola stavebných činností. Súčasný stavebný zákon z roku 1976 totiž po jeho nespočetných novelizáciách spomína stavebný dozor len vo veľmi všeobecnej rovine pre výstavbu rodinného domu svojpomocou.
 

Stavebný dozor nie je žiadna formalita

"Zásluhou nedostatočnej legislatívnej podpory, o ktorú sa odporcovia kontroly vykonávaných stavebných činností dnes opierajú, je vo verejnosti už zažité, že stavebný dozor je len formálna a ďalšia zbytočná funkcia na stavbe," uvádza asociácia. Preto je v súčasnosti problém nájsť kvalitného projektanta, stavbyvedúceho či stavebný dozor. Len málo evidovaných stavebných odborníkov sa tak dobrovoľne priebežne vzdeláva a preškoľuje na nové technológie a normy.

SASDARS pripravuje a onedlho plánuje spustenie Slovenského systému celoživotného vzdelávania stavebných odborníkov a osôb zúčastňujúcich sa na stavebnom procese. Bude určený aj pre odborníkov na rôznych stupňoch štátnej správy, ktorí sa priamo dostávajú do kontaktu s projektovou dokumentáciou a so stavebným konaním.

Podobné články