Zanedbané miesto v Bratislave chce Klingerka zmeniť na modernú štvrť

05.08.2020, Daniel Suchý | Reality, nové projekty, novostavby

Projekt Klingerka, ktorý ponúkne ďalšie možnosti na bývanie v Bratislave, sa rozšíri a premení zanedbanú bývalú priemyselnú lokalitu na novú plnohodnotnú štvrť hlavného mesta SR.

Developerská spoločnosť J&T Real Estate (JTRE) pokračovaním projektu nadviaže na rozostavanú prvú fázu s bytovou vežou, administratívnou budovou a verejným parkom. Klingerka svojím charakterom vytvorí prirodzený prechod medzi vznikajúcim moderným centrom mesta a pokojnou štvrťou historickej Klingerovej kolónie.

Klingerka-1-X.jpg


Plnohodnotná mestská štruktúra

Pokračovanie Klingerky sa realizuje v mestskom bloku medzi Košickou, Prístavnou, Pláteníckou ulicou a Mlynskými nivami v Bratislave. Bude tu vyše 600 bytov a apartmánov, priestory pre obchody, gastro a iné doplnkové služby v parteri na Košickej ul. a v pavilónoch na Pláteníckej vo forme high street retailu.

Plnohodnotnú mestskú štruktúru doplní kancelárska veža s prenajímateľnou plochou takmer 31-tisíc m². K dispozícii bude viac ako 1 700 parkovacích miest v podzemných garážach, aby zostala zachovaná bezbariérová pešia úroveň mesta.

Jednotlivé objekty vytvoria klesajúcu líniovú zástavbu pozdĺž Košickej ul. s výškovou dominantou v nároží od Prístavnej. Verejné zelené vnútrobloky s pavilónmi sa citlivo napoja na Klingerovu kolóniu. Koncept kladie dôraz na kvalitný verejný priestor z pohľadu obyvateľa aj z pohľadu tvorby mesta. Objekty sú odsadené od Košickej ul. tak, aby vytvorili priestor pre uličný rad stromov potrebných pre tienenie.


Koridor pre budúcu električku

Bude tu voľný koridor pre budúcu trasu električky na pozemkoch JTRE, ktorý poskytne priestorovú rezervu pre nosný dopravný systém. Vnútrobloky vytvoria verejný priestor primárne určený pre zeleň a voľnočasové aktivity. Obyvateľom a návštevníkom ponúknu príjemné a bezpečné komunitné prostredie oddelené od dopravného ruchu Košickej, s dostatkom aktivít pre deti.

"Klingerka znamená pokračovanie tvorby mestského prostredia v našich projektoch tak, aby bolo komplexné, žilo 24 hodín denne a ponúkalo obyvateľom symbiózu bývania, práce, oddychu a rôznorodého užívania atmosféry mesta. Rešpektujeme jestvujúcu zástavbu, komunikujeme s miestnou komunitou a zároveň chceme, aby Klingerka priniesla život tam, kde dnes nie je a vhodne zaplnila dieru takmer v centre mesta," hovorí výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán.

Klingerka-2-X.jpg


Pohodlná dopravná dostupnosť

JTRE v najbližšom čase predloží zámer pokračovania projektu Klingerka na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). Súčasťou architektonického návrhu, na ktorom pracuje ateliér GFI, je riešenie dopravnej situácie v lokalite.

Projekt počíta s vybudovaním električkovej trate spájajúcej Petržalku a Ružinov cez Pribinovu, Košickú a Miletičovu ul. Plánovaná električka doplní existujúce zastávky autobusov a trolejbusov na Košickej, Landererovej, Prístavnej ul. a Mlynských nivách.

Súčasťou zámeru je aj kompletná rekonštrukcia Pláteníckej ul. V rámci nej vznikne nový chodník pre peších a pozdĺžne verejné parkovacie miesta, ktoré budú spadať pod mestský systém parkovania. Cyklisti získajú pohodlné a bezpečné napojenie na Košickú a Prístavnú ul. obojsmernou cyklotrasou oddelenou od cesty zeleňou. Na Prístavnej pribudne aj nový cykloprechod so svetelnou signalizáciou.

"Dopravné napojenie navrhujeme s ohľadom na komunitu obyvateľov Klingerovej kolónie tak, aby neboli dopravou zaťažené ulice s pôvodnou zástavbou rodinných domov," vysvetľuje P. Pelikán. Podzemné garáže budú prístupné výhradne cez novovybudované vjazdy priamo z Košickej a Mlynských nív.

Klingerka-3-X.jpg


Lepšie životné prostredie

Klingerka premení dlhodobo nevyužívané pozemky bývalého priemyselného územia na udržateľné mestské prostredie vďaka vyváženému spojeniu funkcií rozličných typov bývania, verejnému priestoru, obchodov, služieb, občianskej vybavenosti aj pracovných príležitostí. Výrazne k tomu prispeje utlmenie automobilovej dopravy podporou koncepčného riešenia mestskej hromadnej dopravy a sústredenie parkovania do podzemia.

Stav životného prostredia v lokalite zlepší odstránenie environmentálnych záťaží z minulosti. Znečistenie je výsledkom viac ako storočného pôsobenia priemyselnej výroby a tiež bombardovania rafinérie Apollo počas druhej svetovej vojny. V roku 2018 prebehol geologický prieskum a v nadväznosti na jeho výsledky bola vypracovaná a schválená riziková analýza.

Dôslednú sanáciu územia má na starosti skúsená špecializovaná firma. Súčasťou sanácie budú podzemné steny, ktoré zabránia ďalšiemu šíreniu znečistenia podzemnými vodami, dekontaminácia pod objektami sa zabezpečí kompletným odťažením znečistenej zeminy.
Už teraz v Klingerke vzniká verejný park s ihriskami, ktorý bude v pokračovaní projektu prepojený so zelenými vnútroblokmi, orientovanými do Pláteníckej ul., a pasážami až k novému stromoradiu na Košickej. Koncept dvorov nadviaže na charakter pokojného bývania a na stromoradia v Klingerovej kolónii.

"Na pripomenutie histórie miesta chceme vo verejnom priestore vytvoriť odkazy na niekdajší priemyselný areál. Dizajn drobnej architektúry bude niesť v sebe modernú transformáciu historickej stopy územia," dopĺňa Pavol Franko z ateliéru GFI.

Vizualizácie: JTRE

Podobné články