Spustili injektáž v pravej plavebnej komore Vodného diela Gabčíkovo

12.12.2019, Zuzana Božeková, SITA | Správy zo stavebníctva

Spoločnosť Metrostav, a.s., Praha, hlavný zhotoviteľ modernizácie plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo (VDG), začala s injektážou podzákladia v kanáloch pravej plavebnej komory.

Cieľom prác, ktoré vykonávajú pracovníci firmy Zakladanie stavieb, s.r.o., Bratislava, je spevnenie podkladu, z ktorého sa počas takmer 30-ročnej prevádzky vyplavili jemné častice štrku, čo spôsobilo rozvoľnenie podložia. Ako včera informoval zhotoviteľ v tlačovej správe, vyplnením a utesnením vzniknutých dutín sa zjednotí a spevní podložie komôr.

Metrostav-Gabcikovo-1-X.jpg

Metrostav-Gabcikovo-2-X.jpg

 Skúšky injektáže podzákladia v kanáloch pravej plavebnej komory


 

Injektáž bude prebiehať až po vyhodnotení vhodnosti injektážnej hmoty v skúšobných poliach a potrvá do apríla 2020. "Ide o komplikovaný krok z hľadiska priestorových možností. Kanál vysoký štyri metre obmedzuje možnosti manipulácie. Budeme musieť použiť malé vŕtacie súpravy. Časovo náročné je najmä prevŕtanie železobetónovej dosky s hrúbkou dva metre," povedal projektový manažér Metrostavu Radek Liška. V podloží pravej plavebnej komory VDG sa počíta s 250 vrtmi, z toho so štyrmi denne.

Metrostav-Gabcikovo-3-X.jpg

Metrostav-Gabcikovo-4-X.jpg

 Začali sa opravy dynamických ochrán dolného aj horného zhlavia


 

Metrostav začal aj s opravami dynamických ochrán dolného aj horného zhlavia. Tie zabezpečujú, aby loď zotrvačnosťou nevrazila do premostenia komory, ak sa v dôsledku poruchy stane neovládateľnou. Do konca roku budú podľa spoločnosti hotové aj demontáže potrubných rozvodov a strojovní hydraulického systému. Metrostav aktuálne ukončuje rokovania s dodávateľom nových špičkových hydraulických agregátov a valcov, ktoré vyrobia v Holandsku.

Pomalšie postupujú úpravy provizórneho hradenia vtoku, kde práce komplikujú stiesnené priestory a zistené nedostatky pôvodných železobetónových konštrukcií, ktoré si vyžiadali ďalšie korekcie. Naďalej pokračujú aj búracie práce na vodiacich drážkach pre pohyblivé bitvy, regulačných uzáveroch, prahoch dolných vrát a šácht PH4x4.

Metrostav-Gabcikovo-5-X.jpg

Metrostav-Gabcikovo-6-X.jpg

 Úpravy provizórneho hradenia vtoku


 

Pracovníci divízie podniku so špecializáciou na oceľové konštrukcie už takmer dokončili prvý diel dolných oceľových vrát plavebnej komory. Vráta vyrábajú v halách Metrostavu v Horných Počerniciach neďaleko Prahy. "Výroba dolných vrát prebieha uspokojivo. Ich transport na Slovensko a začatie montáží na prelome marca a apríla budúceho roku sú reálne," dodal R. Liška.

Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava, ako investor, má na financovanie projektu modernizácie plavebných komôr VDG vynaložiť takmer 150 miliónov eur (bez DPH), z toho bezmála 123 mil. eur pôjde zo zdrojov Európskej únie cez Nástroj na prepájanie Európy. Ide o prvú kompletnú inováciu a modernizáciu plavebných komôr od sprevádzkovania vodného diela v roku 1992.

Metrostav-Gabcikovo-7-X.jpg

Metrostav-Gabcikovo-8-X.jpg

 Pokračujú búracie práce na vodiacich drážkach pre pohyblivé bitvy


 

Inovácia a modernizácia plavebných komôr na zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na Vodnom diele Gabčíkovo patrí k najväčším riečnym dopravným projektom v Európskej únii. VDG je najrozsiahlejšia vodná stavba svojho druhu na Slovensku, plavebné komory patria k najväčším v Európe. Každá z komôr má výšku desaťpodlažného bytového domu a pôdorysné rozmery 34 x 275 metrov s minimálnou hĺbkou vody 4,5 metra. Lodiam umožňuje prekonať výškový rozdiel 16 až 23,3 metra. Počas 27-ročnej prevádzky sa plavebnými komorami vodného diela preplavilo viac ako 400-tisíc lodí, čiže v priemere 15-tis. plavidiel ročne.

Foto: Metrostav

Podobné články